21/07/2019
STTĐơn vị thực hiệnTổng số HS đã tiếp nhậnTS HS đang xử lýTS HS hoàn thành đúng hạnTS HS hoàn thành trễ hẹn
1 Cục Thú y 928390
2 Tổng Cục Thủy sản 16516140
3 Cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản 9720
4 Cục Trồng trọt 28428310
5 Cục chăn nuôi 7596117864180
6 Cục Bảo vệ thực vật 5645396216830
Tổng số 13791 5674 8117 0