21/05/2019
STTĐơn vị thực hiệnTổng số HS đã tiếp nhậnTS HS đang xử lýTS HS hoàn thành đúng hạnTS HS hoàn thành trễ hẹn
1 Cục Thú y 827390
2 Tổng Cục Thủy sản 16516140
3 Cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản 9720
4 Cục Trồng trọt 25125010
5 Cục chăn nuôi 7387128161060
6 Cục Bảo vệ thực vật 5522386016620
Tổng số 13416 5632 7784 0