01/06/2020
STTĐơn vị thực hiệnTổng số HS đã tiếp nhậnTS HS đang xử lýTS HS hoàn thành đúng hạnTS HS hoàn thành trễ hẹn
1 Cục Thú y 11064460
2 Tổng Cục Thủy sản 16516140
3 Cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản 9720
4 Cục Trồng trọt 31931810
5 Cục chăn nuôi 7697108566390
6 Cục Bảo vệ thực vật 5927421917080
Tổng số 14227 5854 8400 0