24/01/2019
STTĐơn vị thực hiệnTổng số HS đã tiếp nhậnTS HS đang xử lýTS HS hoàn thành đúng hạnTS HS hoàn thành trễ hẹn
1 Cục Thú y 403550
2 Tổng Cục Thủy sản 16516140
3 Cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản 9720
4 Cục Trồng trọt 19419400
5 Cục chăn nuôi 5859192139380
6 Cục Bảo vệ thực vật 4937337715600
Tổng số 11204 5695 5509 0