25/03/2019
STTĐơn vị thực hiệnTổng số HS đã tiếp nhậnTS HS đang xử lýTS HS hoàn thành đúng hạnTS HS hoàn thành trễ hẹn
1 Cục Thú y 403550
2 Tổng Cục Thủy sản 16516140
3 Cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản 9720
4 Cục Trồng trọt 21021000
5 Cục chăn nuôi 6449174647460
6 Cục Bảo vệ thực vật 5111352315880
Tổng số 11984 5682 6345 0