DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 1 VÀ 2

Đơn vị Lĩnh vực
Thủ tục Mức độ
STT Thủ tục Lĩnh vực Đơn vị Mức độ
{{item.STT}} {{item.TitleCat}} {{item.LinhVucCat}} {{item.DonViThucHienCat}} {{item.MucDo}}
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến - Bộ NN và PTNT

TIN TỨC HÀNH CHÍNH CÔNG

Nâng

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN-PTNT

Ngày 08/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT”. Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Minh Nhạn, Quyền Chánh Văn phòng Bộ Trần Quốc Tuấn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ, lãnh đạo các đơn vị phụ trách công tác CCHC, các cán bộ đầu mối CCHC ở các đơn vị.